🔴 «پینوکیو؛ دروغ‌ها و وعده‌های روحانی» (کارتون: هیوا شین)

🆔 @Sedaiemardom