🔴 نظرسنجی‌های مضحک و بی‌مبنای نهادهای حاکمیتی در ایران: «میل به خشونت در مردم کم است، اما مردم در این نظرسنجی از زامبی‌های بسیجی یا پلیس خواهش کرده‌اند، برای سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی اقدام کند!!!»

🔹پ.ن: انتشار این نوع مطالب، نشان‌گر وحشت حکومت از تجمعات آتی پیش رو است

🆔 @Sedaiemardom