🔴 #اختصاصی_آمدنیوز: برای نخستین‌بار منتشر می‌شود؛ بخشی از عملیات تخریبی اعضای موسوم به «فرشگرد» در اتاق‌های تصمیم‌گیری فرقه‌ای برای جلوگیری از #ائتلاف_اپوزیسیون و جلوگیری از حمایت شاهزاده رضا پهلوی از تشکل #ایرانیاران

🔹این افراد به مردم می‌گویند هر کس با «شاهزاده رضا پهلوی» نباشد «خائن و مزدور» است اما به محض شکل‌گیری یک تشکل برای اتحاد و ائتلاف اپوزسیون، حملات شدید تخریبی را برای جلوگیری از ائتلاف انجام می‌دهند تا شاهزاده را از آن تشکل دور کرده و دیگران را مزدور جلوه دهند!

🔹«دانستن حق مردم است». انتشار این مطالب، حملات سنگینی را به سوی «آمدنیوز» و مدیران آن روانه خواهد کرد. اما «آمدنیوز» برای آگاه کردن مردم، دفاع از منافع ملی و اتحاد برای براندازی ظلم و ستم، با هیچ کسی دست قسم ندارد.

👈 (صفحه دوم)

🆔 @Sedaiemardom