🔴 #اختصاصی_آمدنیوز: شركت «فرديس مهام آتيه خودرو» با مديريت «ندا نظرى» و «رضا آرياد» پول متقاضیان خرید خودرو را دزديد و مدیران آن متوارى شدند.

مدیران این شرکت به صورت شبانه دفتر این شرکت در شهرک غرب تهران را تخلیه و متواری شده‌اند.

صدها تن از مردم ساده‌لوح با اعتماد به شرکت‌های این‌چنینی، یا شرکت‌های خودروساز، تنها جیب حکومت را از اموال غارت شده پر می‌کنند و مردم را گرفتار راهروهای بی‌دادگاه‌های بی‌مسئولیت جمهوری اسلامی می‌کنند.

این اشکال و ولع مردم برای غارت شدن توسط حکومت، پیش از آن‌که مربوط به حکومت باشد، مربوط به فرهنگ مردم است که باید اصلاح شود.

جمهوری اسلامی با غارت روزانه‌ی اموال مردم عمر خود را افزایش می‌دهد و برخی ساده‌لوحان نیز با دست خود، نابودی زندگی‌شان را رقم می‌زنند.

🆔 @Sedaiemardom