🔴 مختار اسدی با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شد

هەنگاو: معلم بازداشت شدە اهل سنندج با تودیع وثیقە و موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

روز پنج‌شنبە (٢ اسفند ٩٧/ ٢١ فوریە ٢٠١٩)، مختار اسدی معلم کرد و عضو کانون صنفی معلمان کە پس از اعتراض هفتە گذشتە معلمین سطح شهر سنندج بازداشت شدە بود، پس از ٨ روز با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی و موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

وی روز گذشتە با دستانی بستە بە شعبە دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج منتقل و قاضی برای آزادی موقت درخواست ٢٠٠ میلیون تومان وثیقە کردە بود.

مختار اسدی ساعت ١٨ روز پنج‌شنبە (۲۵ بهمن ٩٧/ ۱۴ فوریە ٢٠١٩)، در حین بازگشت بە خانە توسط نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە بود.

👈 لینک مرتبط: https://t.me/sedaiemardom/32321

https://t.me/sedaiemardom/32321

«صدای مردم» (آمدنیوز)

🔴 دختران دانش‌آموز یک مدرسه نسبت به بازداشت معلم زندانی ‎#مختار_اسدی اعتراض کردند. آن‌ها هر کدام کاغذی را در دست گرفتند که روی آن‌ نوشته شده است: «من مختار اسدی هستم.» جای معلم کلاس است و نه زندان!! اما زندگی جاری است... #چهل_سال_شکست 🆔 @Sedaiemardom
| Telegram