🔴 عمار ملکی: مبارزه مدنی، #خشونت_پرهیز است نه #خشونت_گریز؛ یعنی از خشونت پرهیز می‌کند، آن را آغاز و تجویز نمی‌کند، اما به بهانه اینکه حکومت هر نوع اعتراضی را به خشونت می‌کشد، از مبارزه و دفاع نمی‌گریزد!

گاندی می‌گوید: ميان اِعمال خشونت و گريز بزدلانه، مسلما من خشونت را به بزدلی ترجيح می‌دهم!

🆔 @Sedaiemardom