🔴 «صافی گلپایگانی» صد ساله شد؛ در #گام_دوم_انقلاب وی ۲۰۰ ساله می‌شود و با تفکرات یک قرن قبل برای مردم تصمیم می‌گیرد!

🆔 @Sedaiemardom