🔴 توییت عاشقانه «پونه قدوسی» خبرنگار #آیت‌الله_بی‌بی‌سی برای ظریف: «وقتی لبخند میزنی منو میکشی!»

#کنیز_ظلم

🆔 @Sedaiemardom