🔴 علی خامنه‌ای؛ «بی‌ادب‌ترین» و «بی‌شخصیت‌ترین» رهبر جهان

در سخنان امروز علی خامنه‌ای، عصبانیت خاصی نهفته بود. او بارها «تربیت خانوادگی» خود را به رخ مردم کشید و نشان داد «طویله‌ی آقا سیدجواد» محل مناسبی برای تربیت او نبوده است. عصبانیت او نشان از در تنگنا قرار گرفتن داخلی و خارجی «شخص رهبر» دارد.

از سوی دیگر بر اساس یک قاعده‌ی شناخته شده، هر زمان که سرداران منقلی سپاه و شخص رهبر، شروع به فحاشی یا تهدید دنیا را کرده‌اند، یک مذاکره‌ی پشت پرده با مقامات تعیین کننده‌ی سیاست جهانی در حال انجام است.

«در تنگنا قرار گرفتن حکومت»، با «در تنگنا قرار گرفتن رهبر»، دو مفهوم جداگانه است.

اکنون شخص «علی خامنه‌ای» در تنگنا است؛ «در تنگنای برکناری، خارج شدن کنترل مدیریت دیکتاتوری او بر کشور، افول نفوذ کلام در جامعه، افول محبوبیت و افول قدرت بلامنازع بیت رهبری در کشور.»

به زودی تغییرات مهمی در کشور به وقوع می‌پیوندد که او را عصبانی کرده. او «در احاطه‌ی قدرت‌ها» قرار گرفته و «نفس‌هایش به شماره افتاده» است. تا «روز واقعه» راهی باقی نمانده است.

🆔 @Sedaiemardom