🔴 در سالگرد واقعه خونین #گلستان_هفتم، حکم تبعید چهار نفر از دراویش گنابادی به شهرهای مرزی اجرا شد

چهار نفر از دراویش گنابادی که در تهران به حبس، شلاق و تبعید محکوم شده بودند، پس از پایان دوره حبس خود به شهرهای تعیین‌شده برای تحمل مجازات تبعیدشان منتقل شدند.

مهدی مردانی، ابوالفضل صحرایی، مهرداد رضایی و مجتبی شکری که بازداشت آنها در درگیری‌های خیابان گلستان هفتم در اسفند ۱۳۹۶ صورت گرفته بود، به ترتیب به شهرهای سیب سوران، سربیشه، سرباز و تایباد به مدت دو سال تبعید شدند.

دراویش گنابادی که همواره از سوی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داشته‌اند، زمستان سال گذشته در حمایت از قطب خود، نورعلی تابنده، دست به تجمع‌ مسالمت‌آمیز در خیابان گلستان هفتم پاسداران تهران زدند.

این تجمع‌ اما با حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و بسیجیان به آشوب کشیده شد و طی آن حدود ۴۰۰ نفر از آنها بازداشت شدند و یک نفر نیز به اعدام محکوم شد.

🆔 @Sedaiemardom