🔴 حراج بی‌سابقه و استثنایی اعضای بدن به مناسبت چهل سالگی جمهوری اسلامی

🔹 ۴ درصد از جامعه، #چهل_سال_شکست را جشن گرفتند تا حق ۹۶٪ دیگر جامعه را، با قوت بیشتری بالا بکشند!

🆔 @Sedaiemardom