🔴 انتقال خشونت آمیز چهل نفر از زنان زندان قرچک به زندان اوین

بر اساس برخی گزارشات، امروز شنبه ۲۰ بهمن ماه، ۴۰ تن از زنان محبوس در زندان قرچک ورامین در حالی‌که سرشان با گونی پوشانده شده بود به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند.

بر اساس همین گزارش، زنان زندانی پس از حمله گارد زندان و استفاده از گاز فلفل و اشک‌آور، اقدام به آتش زدن پتوها و تخت زندان برای خنثی کردن اثرات این گازها شدند.

زنان زندانی قرچک ورامین در حیاط با ماموران درگیر شده و در ادامه ماموران با پوشاندن گونی، آنان را به بند ۲۴۰ منتقل کردند.

قابل ذکر است؛ شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۹۷، نیروهای گارد زندان شهر ری (قرچک ورامین) با استفاده از گاز فلفل و اشک‌آور به زنان زندانی در بندهای یک و دو حمله کردند.

حمله نیروهای گارد به زنان زندانی به جمعه و شنبه نیز کشیده شده‌ است.

گفته شده، ماموران، زنان زندانی را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.

🆔 @Sedaiemardom