🔴 حدود ۵۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند

رئیس کمیته امداد می‌گوید حدود ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند اما با دقت بیشتر شاید حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران زیر خط فقر باشند که همه این‌ها نتیجه سیاست‌های اقتصادی نادرست است.

ابراهیم رزاقی افزود: ۶۶ میلیون ایرانی در سن کار هستند. ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران هم زیر خط فقر هستند و این در حالی است که برخی از مدیران بالای ۳۰ میلیون تومان حقوق گرفته و کارگر، ماهانه حدود ۱ میلیون تومان است.

وی همچنین با اشاره به مسئولان دولتی که سود آنان در گرو واردات، فروش نفت و دیگر رانت‌ها است ادامه داد: در همین کشور خود ما، معاون اول یکی از رؤسای جمهور اعتراف کرد که پول‌های زیادی خرج کردیم تا برخی به مجلس بروند و با ما باشند.

🆔 @Sedaiemardom