🔴 نوری همدانی مرجع حکومتی: ملت ایران با وجود مشکلات اقتصادی در ۲۲ بهمن حماسه‌ای بی‌نظیر می‌آفرینند!!

🔹پ.ن: مشخص است که مانند سال قبل «تصاویر آرشیوی بی‌نظیر» را برای «راهپیمایی بی‌نظیر» آماده کرده‌اند!!

🆔 @Sedaiemardom