🔴 توییت وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با پخش #اعترافات_اجباری «اسماعیل بخشی» و «سپیده قلیان» از صداوسیمای میلی ایران: از چه می‌هراسید؟

🆔 @Sedaiemardom