🔴 پنج‌شنبه ۴ بهمن‌ماه؛ تجمع کارگران شهرداری مریوان روبروی شهرداری این شهر، برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان

🆔 @AmadNewsNetwork