🔴 ‏«هم‌پوشانی دو تن از اعضای حلقه نارمک (صادق لاری‌جانی + باقر قالیباف) بر تخلفات یکدیگر»/ محمدمهدی تندگویان عضو پیشین شورای شهر تهران: لیست ‎#املاک_نجومی توسط سازمان بازرسی کل کشور تدوین شد. این لیست در شورای شهر تهران بررسی و توسط ‎#یاشار_سلطانی افشا شد. هیچ ملکی تخلیه نشد و هیچ متهمی معرفی نشد! آن‌هم پس از ۳ سال از بررسی و رسیدگی به پرونده ولی یاشار سلطانی محکوم به ۵ سال زندان شد، عدالت راچگونه توصیف کنیم؟

🆔 @Sedaiemardom