🔴 وزرای خارجه اتحادیه اروپا چهار فرد روسی و همچنین مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه و پنج تن که در فعالیت‌های این موسسه دست داشتند را به عنوان اولین نام‌ها در لیست تحریم‌های مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی قرار دادند.

مایک پومپئو، وزیر امور خارجه ایالات ‌متحده، این اقدام اتحادیه اروپا را تحسین کرد و گفت: "استفاده از سلاح‌های شیمیایی غیر قابل تحمل است و ما در محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی استوار ایستاده‌ایم."

🆔 @AmadNewsNetwork