🔴 #اختصاصی_آمدنیوز: بخشی از صحبت‌های مرحومه «زهرا نویدپور» با «مسعود هاشم‌پور» خواهرزاده‌ی «سلمان خدادادی»/ بنا به گفته‌ی خانم «نویدپور»، هاشم‌پور با پوشش جلوگیری از رسانه‌ای شدن موضوع تجاوز دایی‌اش، «سلمان خدادادی» به این موضوع ورود کرد اما خود نیز قصد ارتکاب اعمال جنسی با قربانی را داشته است

🆔 @Sedaiemardom