🔴 شلاق به خاطر چند لیوان مشروب

🔹این نوع رفتارهای قرون وسطایی تحت حاکمیت اسلام در ایران در حالی رخ می‌دهد که دزدها و جانیان به اموال و جان ملت، در خیابان‌ها آزادانه می‌چرخند و فرد جنایت‌کاری مانند سعید مرتضوی با چتر حمایتی «مجتبی و علی خامنه‌ای» حتی یک روز هم به زندان برای مجازات نمی‌رود.

🆔 @Sedaiemardom