🔴 شورشیان حوثی (تحت حمایت جمهوری اسلامی)، ده‌ها زن را بدون محاکمه و یا اتهام مشخص در یمن اسیر کرده‌اند. اغلب، آنها را شکنجه می‌دهند و خانواده های آنها را تهدید می‌کنند.

🆔 @AmadNewsNetwork