🔴 عاقبت تهیه جنس ناخالص از موتوری‌های درون پارک‌ها/ علم‌الهدی: چشم داشتن به اروپا و آمریکا، دشمنی با حضرت زهرا(س) است!!/ آنچه مهم بوده این است که در آخر تاریخ ۴۰ سال انقلاب ببینیم که اکنون کجای قضیه هستیم؟/ آمریکا امروز قریب ۳۰ سال است که مثل سگ اطراف ما پارس می‌کند و به خاطر بچه‌های بسیجی ما جرات نزدیک شدن ندارد!!

🆔 @Sedaiemardom