🔴 وال استریت ژورنال- شرکت «سینوپک» چین توسعه یک پروژه سه میلیارد دلاری را در ازای دریافت نفت، به شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است. این شرکت چینی یکی از مشتریان عمده نفت جمهوری اسلامی است.

🆔 @AmadNewsNetwork