🔴 اصفهان تا ۲۰۲۵ خالی از سکنه می‌شود

ناصر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز گذشته، پنجشنبه، در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، اظهار کرد: اگر آب نباشد، صنعت هم نیست. با ادامه روند موجود، پیش بینی می‌شود که اصفهان تا سال ۲۰۲۵ از سکنه خالی شود.

🆔 @AmadNewsNetwork