🔴 تهدید آمریکا توسط دستیار ویژه رییس مجلس نشان داد «مرضیه هاشمی» به طور حتم از جاسوسان مهم جمهوری اسلامی در آمریکا بوده است/ امیر عبداللهیان: اگر خبرنگار پرس تی‌وی فوراً آزاد نشود، پایان این بازی به دست آمریکا نخواهد بود.

🆔 @Sedaiemardom