🔴 تصويرى مشهور از انقلاب تونس كه به تازگى هفتمين سالگرد آن به پايان رسيده است؛ یک سرباز ارتش در مقابل پليس ضد شورش ايستاده و از او می‌خواهد به مردم حمله نكند!

🆔 @Sedaiemardom