🔴 آزار خانواده‌ها به خاطر فعالیت سیاسی ضد حکومتی یک عضو خانواده، امری مطرود است که وزارت اطلاعات دولت روحانی آن را انجام می‌دهد

🆔 @Sedaiemardom