🔴 پاسخ «احمد باطبی» به یکی از اکانت‌های توییتری وابسته به جمهوری اسلامی: زندگی سیاسی اجتماعی هر کس نقطه آغازی دارد. مهم این است که اکنون و آینده در کدام سمت ایستاده‌اند

🆔 @Sedaiemardom