🔴 اخیرا تلاش‌هایی به وسیله‌ی خبرنگاران وابسته به رژیم ایران در خارج از کشور آغاز شده تا با مطالب کذب نشان دهند مردم همه‌ی جهان فقیرند و تنها مردم ایران در سختی معیشتی نیستند.

این مزدوران را بشناسیم و سیاست‌های رسانه‌ای حکومت ظلم ایران را بشناسیم

🆔 @Sedaiemardom