🏴 گزارشات دریافتی از منابع معتبر محلی حاکی از آن است که جسد «زهرا نویدپور» پس از انتقال به پزشکی قانونی و بدون انجام کالبد شکافی، شبانه به صورت مخفی به وسیله نیروهای امنیتی در روستای تازه‌ قلعه ملکان (ملک کندی) به خاک سپرده شده است

🆔 @Sedaiemardom