🔴 مردم حق‌طلب صفحه اینستاگرامی واعظی رئیس دفتر شیرین عقل روحانی را مورد هجوم قرار داده و از حق «اسماعیل بخشی» کارگر مظلوم و شکنجه‌شده توسط وزارت اطلاعات، دفاع کردند

🆔 @Sedaiemardom