🔴 مردم از نظامی که به نام «الله» آنان را استثمار کرد گریزان‌اند. جمع زیادی از مردم خواستار تشکیل نظامی نوین، کارآمد، ملی و ایرانی هستند.

🔹همزمان با نزدیک شدن به موعد خیزش میلیونی مردم، شعارنویسی‌ها در سطح گسترده‌ای از کشور توسط انقلابیون آغاز شده است.

🆔 @AmadNewsNetwork