🔴 واکنش کاربران توییتر به توییت انفعالی رضا پهلوی: چرا وقتی همه از تجمع ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۷ حمایت کرده‌اند، در زمین جمهوری اسلامی بازی می‌کنید و یأس و نا امیدی را به جامعه تزریق می‌کنید؟

🆔 @AmadNewsNetwork