🔴 «هفت‌تپه» در سرکوب/ کارگران: از حق خود دست نمی‌کشیم، وزیر شکنجه باید پاسخ‌گو باشد

گروهی از کارگران هفت‌تپه با انتشار بیانیه‌ای، به سرکوب سیستماتیک و بازداشت خودسرانه نمایندگان خود توسط نیروهای امنیتی اعتراض و بر ایستادگی برای احقاق مطالبات خود تاکید کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقی‌ست!

پرونده آخرين #اعتصاب ما را با ضرب و زور بستيد، چه اتهاماتی كه به نمايندگان ما زدند و با همان اتهامات با ايجاد ترس، به سركوب زير پوستی اعتصاب ما پرداختند، آن‌روزی كه خبر شكنجه «اسماعيل بخشی» يكی از نمايندگان شورای مستقل كارگری ما در رسانه‌ها منتشر شد، مسئولین به صورت يكپارچه اين خبر را تكذيب كردند.

پاسخ‌گو باشيد، چرا هرگاه جمعيتی از طبقه كارگر در اعتراض به وضعيت شغلی و حقوق و مطالبات‌شان دست به تجمع مي‌زنند بايد با اتهامات امنيتی روبرو شوند و هميشه تعدادی بازداشت و زندان مي‌شوند؟!

يكی از آخرين نمونه‌های آن بازداشت «اسماعيل بخشی» يكی از نمايندگان شورای مستقل ما بود كه در ميانه اعتصاب، بازداشت و به مدت ۲۵ روز تحت شديدترين شكنجه‌ها قرار داشت.

انتشار مطلبی در اينستاگرام «اسماعيل بخشی» نماينده كارگری پس سكوت تقريبا دو ماهه در مورد دوران بازداشت خود، به تمامی شايعات پايان داد و نشان می‌دهد كه او تحت شديدترين شكنجه‌ها بوده كه اين موضوع را نمايندگان قوه قضائیه هم به شدت تكذيب كرده بودند.

چه بر سر انسانيت آمده؟ حقوق بشر كجاست؟ در كجای مبانی اسلام آمده كه زندانی بايد شكنجه شود؟ كارگری كه به دنبال احقاق حقوق خود است بايد شكنجه شود؟ به خيال‌تان هيچ وقت حقايق روشن نخواهد شد؟ اكنون زمان آن است كه رئیس دستگاه اطلاعات با يک‌نفر از طبقه كارگر روبرو شود و پاسخ‌گوی عملکرد دستگاه تحت امرشان در زمان #اعتصابات در شركت ما باشند.

اين همه جنايت كرديد، فقط برای آن‌كه اعتصاب مسالمت‌آميز ما را سركوب كنيد، چه تهمت‌هايی زده شد؟ حكومت جمهوری اسلامی در اين سال‌های منتهی به سال ٩٧ به شدت در حال سركوب اعتراضات مسالمت‌آميز ما كارگران ايران است، اين چه عدالتی ا‌ست؟

دولت بايد تمامی ضرر و زيانی كه اجرای طرح خصوصی‌سازی به شركت نيشكر هفت تپه وارد كرده را، جبران كند. همچنين سهامداران فاسد و كسانی‌كه در دستگاه‌های حكومتی از سهام‌داران فاسد و بخش خصوصی حمايت می‌كردند، بايد مجازات شوند.

يكبار برای هميشه مشكل ما كارگران هفت تپه بايد حل شود. چرا يک شركت به اين گستردگی، نبايد يک شورای مستقل كارگری مورد قبول اكثريت كارگران داشته باشد؟ هر بار كه نمايندگانی را انتخاب می‌‌كنيم، همه با اتهامات امنيتی روبرو مي‌شوند.

سخنان برادرمان «اسماعيل بخشی» را تائید می‌‌كنيم، چرا كه قبل از شروع اعتصابات، اخباری مبنی بر سفرهای برادرمان در طول سالی كه گذشته، از سوی وزارت اطلاعات شهرستان شوش بين كارگران پيچيده بود و اين نشان مي‌دهد كه اين فعال كارگری از خيلی وقت پيش تحت نظر بوده! چرا به حقوق انسان‌ها و حريم خصوصی آنها احترام نمي‌گذاريد؟ بايد يكبار برای هميشه مشكل ما كاران هفت تپه از ريشه حل شود و تمامی افرادی كه در اين فسادها و جنايات دست داشته‌اند به سزای اعمال‌شان برسند.

ما را زندانی هم كرديد اما بدانيد كه ما كارگران هيچوقت از حقوق خود دست نخواهيم كشيد؛ «بالاتر از سياهی رنگی نيست.»

🆔 @AmadNewsNetwork