🔴 واکنش «بی‌قانون» به سخنان دوره‌ای «روح‌الله مؤمن‌نسب» یکی از مسئولین فیلترینگ در کشور که هر از چندی خاطرات خانوادگی خود را در برابر دوربین برای مردم بازگو می‌کند

🆔 @AmadNewsNetwork