🔴 رادیو فردا «پُرپَکانی» جمهوری اسلامی را تَکرار کرد؛ اصلاح‌طلبان تا کی قرار است در مقابل نظر مردم بأیستند؟!

🆔 @AmadNewsNetwork