🔴 #صدای_مردم: تهرانی‌ها، تکانی به خود بدهید و غیرتی داشته باشید!

🆔 @AmadNewsNetwork