🔴 پخش فیلم سینمایی بدون سانسور حاوی ارتباط جنسی جکی‌چان با یک زن، از صداوسیمای مرکز کیش، منجر به برکناری رئیس این مرکز و توبیخ و برکناری چند کارمند این شبکه شد.

🆔 @AmadNewsNetwork