🔴 نوری همدانی باز هم از «موتوری» جنس گرفت و در مصرف سنتی و صنعتی زیاده‌روی کرد؛ «جلیقه زردهای فرانسه حرکت خود را منبعث از انقلاب اسلامی می‌دانند!»

🔹برخی تصور می‌کردند که با رحلت امام خمینی راه ایشان فراموش می‌شود، اما امروز می‌بینیم که آن راه همچنان ادامه داشته و جلیقه زردهای فرانسه حرکت خود را متاثر از انقلاب اسلامی ایران می‌دانند!!

🔹جلیقه زردها پیروان روح الله هستند!

🆔 @AmadNewsNetwork