🔴 عباس واحدیان آزاد شد

با تلاش فعالان حقوق‌بشر، رسانه‌های مبارز و مردمی پس از ۸۲ روز مجبور شدند که «عباس واحدیان»، نویسنده و فعال صنفی را از زندان ظلم و بیدادشان آزاد کنند.

🆔 @AmadNewsNetwork