🔴 دانشجویان دانشگاه آزاد، خواستار پیگیری، چک و بازبینی دوربین‌های مداربسته گیت اول و دوم حفاظت و تحویل پلاک و راننده خوردرو ال ۹۰ برای تحویل آن به مراجع قضایی شدند.

شماره پلاک کلیه‌ی وسایل نقلیه در گیت دوم حفاظت ثبت و سپس خودروی دارای مجوز حق ورود، به سمت بالا حرکت خواهد کرد

صبح امروز دو خودروی مربوط به طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد، از روی دو دانشجو عبور کردند.

🆔 @AmadNewsNetwork