🔴 توفان توئیتری در حمایت از #اعتراضات_سراسری مسالمت‌آمیز ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۷

زمان: پنج‌شنبه، ۱۳ د‌ی‌ماه ۱۳۹۷ ساعت ۲۱ به وقت ایران

شروع اعتراضات مسالمت‌آمیز حق مسلم مردم است

با هشتک‌های:
#همبستگی_ملی
#اعتراضات_سراسری
#تجمعات_۱۷دی

🆔 @AmadNewsNetwork