🔴 این روزها، سریالی در تلویزیون با بازی «سحر ولدبیگی» و «نیما فلاح» پخش می‌شود که در آن، ‌در حد میکرو ثانیه، لمس‌هایی توسط این دو بازیگر صورت می‌گیرد.

در همان لحظات تلویزیون به خاطر این‌که «اسافل اعضای مراجع حکومتی و عمله‌ی ظلم» نلرزد، بلافاصله با زیرنویس، ‌نسبت زوجیت این دو بازیگر را یادآور ‌می‌شود!

🆔 @AmadNewsNetwork