🔴 ظریف: ما هیچ‌وقت در شرایط اضطرار با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم!

🆔 @AmadNewsNetwork