🔴 حضور پرشور و میلیونی امت وفادار به نظام ظلم در تربت حيدريه برای مراسم شب سوم درگذشت هاشمی شاهرودی

🆔 @AmadNewsNetwork