🔴 با نزدیک شدن به زمان تظاهرات ۱۷ دی‌ماه، شعارنویسی در کشور آغاز شده است؛ شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «جمهوری اسلامی، ننگ ما» بر تابلوی تبلیغاتی نصب شده در اتوبان همت تهران

🆔 @AmadNewsNetwork