🔴 ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی ‎آمریکا گفت؛ احتمالا در سال ۲۰۱۹ شاهد جنگ بزرگ جدید با ایران خواهیم بود.

🆔 @AmadNewsNetwork