🔴 «مایکروسافت سرفیس» ۲۰ میلیون تومانی هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه!

🔹این فرد چه میزان درآمد دارد که تنها کامپیوتر شخصی او، ۲۰ میلیون تومان است؟

🆔 @AmadNewsNetwork