🔴 طوفان توئیتری امشب ۲۵ آذرماه؛ ساعت ۲۱ تا ۲۳ برای آزادی فعالان کارگری دربند زندان شوش و اهواز

#عسل_محمدی
#سپیده_قلیان
#علی_نجاتی

با هشتگ #زندانیان_هفت_تپه

🆔 @AmadNewsNetwork