🔴 در حالی‌كه برخی منابع خبری به دروغ از لغو حكم داماد حسن روحانی در وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) به دستور رييس جمهور خبر داده‌اند، اما «کامبیز» روز گذشته در جمع مديران استانی وزارت صمت بعنوان معاون وزير و رييس سازمان زمين شناسی حضور يافته است

🆔 @AmadNewsNetwork